Friss hírek

Megosztás

NET-PENNA online vers- és meseíró verseny

Ajánló a beérkezett alkotások közül:

Zsólyomi Petra: Arnold különleges utazása

Egyszer volt hol nem volt, élt egyszer egy fafaragó, és annak a fia, Arnold. Ketten éldegéltek az erdőszéli kis házukban, mikor egy nagy vihar után az apa nem tért vissza a favágásból. A fiú rémülten kereste az apját, de mindhiába, nem találta sehol sem. Bejárta a fél erdőt, végig kutatta a várost, de akkor sem találta. Aztán egyszer a keresés közben, betévedt egy látnok sátrába, aki megragadván az alkalmat csábítani kezdte a fiút.

 • Segíthetek? Érdekel a jövőd? – kérdezi az asszony.
 • Köszönöm.
 • Ugyan fiú! Tudom, mit akarsz!
 • Micsoda!?
 • Megtalálni az apádat. Én segíthetek!
 • Hogyan? – kérdezi Arnold kétségbeesetten.

Ekkor az asszony lerántotta a leplet bűvös gömbjéről, és kántálni kezdett.

 • Mondd asszony mit látsz?
 • Hatalmas bajt!
 • De mégis micsodát?
 • Az apád….. Ja, ne!
 • Mi történt vele?
 • Elrabolták!
 • Kicsodák?
 • Az ördög csatlósai!

Arnold nem hitt a nőnek.

 • Micsoda? Hazudsz! Ördögök nem is léteznek.- mondta.
 • Ó, dehogyisnem, csak jó helyen kell keresni őket!

Az ifjú azonnal elhagyta a sátrat.

 • Ördögök! Itt? Biztos, hogy nem!

Most az irányt a házuk felé vette. Összeszedte holmiját és nekiindult a nagyvilágnak, hogy megtalálja hőn szeretett édesapját, akinek mindenét köszönhette. Amikor a megye határához ért, összefutott egy lánnyal, és közösen folytatták útjukat.

 • Hé!– kiabált a lány – Te ott! Állj meg!

Arnold különösen ránéz, és folytatja az útját.

 • Nem hallod!? Várjál meg!
 • Mit akarsz, te lány?
 • Azt, hogy menjünk együtt.
 • Miért?
 • Mert egy ilyen ártatlan, szegény leányka csak nem mászkálhat egyedül ebben banditákkal teli erdőben.
 • Akkor eddig hogy jöttél?
 • Egyedül. – mondta elmosolyodva a lány.
 • Mit viszel, és hová? Egyedül?!
 • A fővárosba tartok eladni a portékámat.
 • Mit árulsz?
 • Ékszereket: aranyat és ezüstöt.
 • Jól van, akkor mehetünk együtt is, mivel nincsen pontosabb úticélom. Csak ne beszélj olyan sokat, mint eddig!
 • Jól van – mondta elpirulva a lány.

Végül a csend és a rend nem volt tartós. A lány csak mondta és mondta a magáét. Arnold már kezdett kikészülni, mire neki is megeredt a nyelve. Kiderült, hogy a lányt Szedernek hívják, árva, a szomszédos faluban él, és nagyon szeret beszélni. Az éjszaka nyugodtan telt. Másnap folytatják útjukat, amikor az út kettévált.

 • Na, most merre? – kérdezte Arnold.
 • Az a baj, hogy én sem tudom.
 • Mi az, hogy te sem? Azt mondtad, hogy már többször jártál erre!
 • Ez nem teljesen igaz.

Arnold még jobban kikészült, de a lány folytatta:

 • Legyen a jobb, mert az mindig jobb!

De rossz irányba indultak.  A hegyekbe vették az irányt. Két napi gyaloglás után már ők is észrevették, hogy valami nem stimmel.

 • Kész, ennyi, eltévedtünk. Vége van mindennek!
 • Szeder, ne legyél kiakadva! Nem én mondtam, hogy erre menjünk. – szólt rá dühösen Arnold.

De ekkor fényt láttak. Először azt hitték, hogy vándorok lehetnek, de nem ők voltak. A ördög csatlósai tanyáztak az erdőbe, eltévedt embereket keresve. Szeder észrevett egy ketrecet, amibe emberek voltak bezárva.

 • Arnold, ki kell szabadítanunk őket!
 • Minek? Úgysem fog sikerülni!

Szeder megindult a ketrec felé hogy kiengedjen három foglyot.

 • Hé, fiúk! Ezeket süssétek meg jól, ne legyenek rágósak!
 • Jól van már Tuskó – válaszolt Tökfej.

Erre megszólalt Bumburnyák:

 • Hékás, ti is érzitek ezt a szagot?
 • Ja, a te bűzödet!
 • Nem arra gondolok. Ember szagot érzek!
 • Na, nem mondod!? Itt vannak mellettünk bezárva.
 • Nem, ez más. Ez szabad fiatalok szaga.
 • OTT VANNAK!
 • Szeder, siess!
 • Gyertek, futnunk kell.

Amíg a csatlósok lomhán és kelletlenül futásnak eredtek, addig a három fogoly megszökött és Arnolddal és Szederrel iramodtak neki a menekülésnek. Most már öten „folytatták” útjukat. Szerencséjükre nem messze volt az erdő széle, így megmenekültek.

 • Ide nem jöhettek rondaságok! – kiabált Szeder – Elégtek a napon ti átokfajzatok!
 • Miért hoztatok ki? – kérdezi az egyik gyerek
 • Szeder ötlete volt. Felőlem maradhattatok volna.
 • Kik vagytok?-kérdezi Szeder.
 • Ő Borka és Emil. Én Geréb vagyok, a testőrük.
 • Miért kik vagytok?- kérdezte értetlenül Arnold.
 • Ők itt ketten Izor király gyermekei. Zuhatagba tartottunk nővérük esküvőjére.
 • Az hol van?- kérdezősködött tovább Arnold.
 • A Szemfog lábánál.

Arnold és Szeder furcsán néztek a lovagra. Soha nem hallottak még ezekről a helyekről.

 • Hagyjuk, nem fontos. De mindenféleképpen Zuhatagba kell érnünk.
 • Mi pedig meg akarjuk találni az alvilág kapuját.
 • De miért?
 • Az apámat elrabolták az ördögök, ki akarom szabadítani!
 • Díjazom a bátorságod fiú, de az nem fog sikerülni. Az alvilág kapuja a hegység gyomrában található. Gyertek velünk Zuhatagba, ott majd segítséget kaphattok .

Az ördög csatlósai megszégyenülten visszakullogtak királyuk elé, zsákmány nélkül.

 • Üdvözlégy felség!
 • Nem kell az alázkodás! Na, hol vannak a kis katonáim?
 • Felség, az a gond, hogy most nem hoztunk egyet sem.
 • Hogy micsoda? Ti három agyalágyult! Mi az, hogy nincsenek?
 • Két kisgyerek elbánt velünk, felség.

Misó király bőszületében nem tudta, hogy mit tegyen és mit nem.

 • Elárulnátok, hogy hogyan történt?
 • Az úgy volt, hogy…..- kezdték tétován a csatlósok.
 • Hagyjuk inkább, hallani sem akarom! Csak azt mondjátok meg, kik voltak azok?
 • Arnold és Szeder.
 • Ennyi éppen elég. TÖMLÖCBE VELÜK!
 • Kérünk téged felség, ne tedd!- ezzel Tuskó, Bumburnyák, és Tökfej börtönbüntetésre ítéltettek az idők végezetéig.
 • Hívjátok a hajtókat, lesz egy kis feladatuk!

Eközben a fiatalok folytatták útjukat Zuhatag felé.

 • Geréb, ott vagyunk már? Mindjárt leszakad a lábam!- panaszkodott Arnold. Ő ugyanis gyalog kényszült megtenni az utat, míg a többiek a ló hátán utaztak.
 • Már csak egy-két nap és ott leszünk.- mosolygott le a nyeregből Geréb.
 • Ó, persze! Lóháton könnyű!
 • Sajnálom, de négynél többen nem férünk el a lovon.- kacagott fel Emil.
 • Akkor szállj le és cseréljünk! Mit szólsz hozzá, hercegúr?
 • Neked meg mi a bajod?- kérdezte Szeder.
 • Az, hogy már két napja gyalogolunk, és még csak most értük el a hegyeket! Az apám ki tudja, hol van? Minden perc számít!- méltatlankodott Arnold.

Körülbelül két óra múlva:

 • Ennyi nem bírom tovább, feladom. Menjetek tovább nélkülem. – Szólt Arnold.
 • Ugyan már, nem lehetsz ennyire fáradt. Meg akarod találni az apádat vagy nem?
 • Szeder te ebbe ne szóljál bele!

Geréb megszólalt:

 • Megérkeztünk! Ez itt Zuhatag.

Az a látvány, ami eléjük tárult felfoghatatlanul gyönyörű volt. A rengeteg vízesés, azoknak a kristálytiszta vize, szemet kápráztató volt. Egy csapat szolga indult a fogadásukra.

 • Üdvözöllek Geréb lovag! – szól Kardos.

Geréb lepattant a lóról, és öccse elé rohant:

 • Testvérem, de régen láttalak! Hogy megváltoztál!
 • Te is- ölelték meg egymást Kardos és Geréb.
 • Gyertek be, biztos el vagytok fáradva.
 • Mi az, hogy – és Arnold előre tolakodott.
 • Ez meg ki?- értetlenkedett Kardos.
 • Majd elmesélem….- kacsintott testvérére Geréb.

De az ördög hajtói nem hagyták nyugton őket. Az éj leple alatt megpróbálták megölni a két szabad ifjút: Arnoldot és Szedert. Arnold megmenekült, de Szedret elvitték magukkal és ez Arnoldnak nem hagyott okot a maradásra. Másnap reggel a király elé járult, és elmondta kívánságát:

 • Felség! A segítségedet szeretném kérni.
 • Ki is vagy te?- nézett rá élesen a király.
 • Arnold vagyok, kinek társát a múlt éjszaka az ördög hajtói elrabolták.
 • Miben kérnéd a segítségem, fiatalember?
 • Pár jó embert kérnék felség, hogy segítsenek kiszabadítani apámat, Szedert és hogy meg tudjam ölni Misót, az ördögök vezérét, ki minden romlás okozója.
 • Legyen, segítek, de nem csak legjobb embereim közül kapsz párat, hanem felvértezlek házunk ősi varázstárgyaival.

Izor király Arnoldnak adta a Varázstarisznyát, az Újrakovácsolt kardot , és a Láthatatlanná tévő köpenyt, melyek segítségére lesznek a Misó  és serege elleni harcban.

 • Neked adom hat legjobb katonámat, kapsz hét lovat, és az útra elegendő elemózsiát.
 • Köszönöm felség! Ígérem, hogy viszonozni fogom nagylelkűségedet, ha visszatértem!
 • Úgy legyen, várunk vissza fiam!- engedte útjára Arnoldot a jószívű Izor király.

Ezzel a csapat megkezdte kalandját a pokol bugyrai felé.

 • Hát, itt volnánk! Íme a pokol kapuja. – szólt Kardos vitéz.
 • Innen már nincsen visszaút!-mondta a másik lovag.
 • De ha meghalunk legalább hősökként halunk meg, akik életüket áldozták az emberekért!- szólt egy harmadik vitéz.
 • Uraim – szólalt meg Arnold-, ha abbahagyták magasztaló beszédüket, akkor elindulhatnánk lefelé, nemde bár ?
 • Igaza van Arnoldnak – szólal meg Geréb – Induljunk meg lefelé vagy sosem érjük el a földalatti várost.
 • Földalatti város?- Arnoldnak inába szállt a bátorsága egy pillanatra.
 • Arnold gyere már!- bátorították a harcos lovagok.

A lefelé vezető út izgalmakkal teli volt, többször majdnem lebuktak, küzdeniük kellett a felfelé érkező ördögökkel, de a félelem is az útitársukká vált olykor-olykor. Pár perc múlva az igazi csatára is sor került. Míg a hat katona hősiesen küzdve feltartotta az ellenséget, addig Arnold Misó királyt kereste a várában. Aztán a trónteremben talált rá a csatába készülve.

 • Gyerünk, hozzátok a kardomat és pajzsomat hadd vágjak pár emberhúst!

Szolgálói kérését teljesítve sürögtek – forogtak körülötte, míg Arnold oda nem szólt a királynak.

 • ÜDVÖZÖLLEK „FELSÉG” –mondta és lerántotta magáról láthatatlanná tévő köpenyét – JÖTTEM HOGY KIVÉGEZZELEK!
 • Te engem MEGÖLNI? Hogy képzelted? El se érsz idáig, mert nyomban szétszelnek szolgálóim!

INDULJATOK, ÖLJÉTEK MEG! – a két „katona” rémülten, kislány módjára elrohant a teremből.

 • Látom, nincsen, ki megvédjen „felség” ! – szól hozzá gúnyosan Arnold.
 • GYERE IDE TE KÖLYÖK! Hogy képzeled? Belőlem gúnyt űzni?!

Az ördögök királya, Misó megindult Arnold felé. De ő is előveszi kardját és a támadni kezd. Mikor kardjaik összeértek akkorát szóltak, hogy a föld is beleremegett.

 • Úgy látom, jártál Zuhatagban az ÖCSÉMNÉL! Honnan más honnan lenne nálad az Újra kovácsolt kard. De az igazából engem illetne!
 • Ez nem igaz! Téged száműztek az emberek közül, neked már nincsenek ottani jogaid!

Arnold ellöki Misót, és elkezd lépdelni feléje kardjával megsebezvén az ördögöt, kinek bőrét a penge megégette. Misó kiáltására csatlósai védelmére siettek. Arnold hátrafordult, de ez idő alatt az ördög feltápászkodott, és sebet ejtett a hátán.

 • Támadjátok! – és Misó elfutott.

Arnold figyelme most már a királyról a csatlósokra fordult. Harc közben többször is megsebesült, mikor az utolsó csapást mérték volna rá, betoppantak hű társai a kiszabadított foglyokkal. A csata a trónteremben folytatódott. Geréb, Arnold segítségére rohant, a fiú kiszabadított édesapjával.

 • Arnold, fiam te mit keresel itt?
 • Jöttem, hogy kiszabadítsalak. Geréb, Szeder jól van?
 • Igen, jól.
 • Bocsáss meg apa, de most mennem kell, meg kell keresnem Misót, mert még nem végeztem vele!
 • Veled tartok – szólt Geréb.
 • Rendben, akkor induljunk.

Misó nem jutott messzire, mert sebébe majdnem belehalt. Sajnos Arnold nem tudta, hogy neki sincsen sok hátra, a hátán lévő seb miatt.

 • Nem érzem jól magam. – Arnold összeesett.
 • Mi van veled?-szólt rémülten Geréb.
 • Misó belevágott a hátamba.
 • Uram Isten!

Miközben Geréb és Arnold sétáltak a palota folyosóján,  észrevették a földön kúszó Misót, aki még mindig szökni próbált.

 • Geréb, ott van! Meg kell ölnünk, hogy ne okozzon több fájdalmat az embereknek!
 • Nem mehetsz el mellőlem, különben meg fogsz halni. Akkor nem ért ez az egész semmit.

Arnold ellökte magától Gerébet, és üvöltve futni kezdett kardját a magasba emelvén. A pengét Misó szívébe döfte, ha volt neki még egyáltalán olyan és még feltett neki egy utolsó kérdést:

 • Azt az egy dolgot áruld el nekem, hogy miért csináltad ezt? Miért okoztál annyi szenvedést az embereknek azzal, hogy elvetted a szeretteiket?
 • Azt akartam, hogy mindenki szenvedjen, nem csak én, kit saját apja száműzött otthonából. De úgy tűnik, hogy így is én húztam a rövidebbet. Örülhetsz, hogy megöltél, de nem értél el vele semmit.- mondta és lehunyta szemeit.

Misó halálával az ördögök kővé váltak, és a harc véget ért, mindenki megmenekült az ördögöktől és hazatérhetett a szeretteihez. A trónteremben mindenki Misó király gyilkosát ünnepelte.

 • OTT VAN A HŐSÜNK! – kiabált az apa.
 • Arnold! – Szeder futva siet hozzá és megcsókolja a fiút.
 • Azt hittem, hogy meghaltál!
 • Képzeld, megtaláltam a szüleimet én is. Mindenki azt mondta, hogy meghaltak.

A hős csapat büszkén tért vissza Zuhatagba a kiszabadított néppel együtt. Tiszteletünkre hatalmas lakomát szerveztek és a királytól kitüntetést kaptak.

Arnold, felépülése után apjával és Szederrel visszatért régi kis erdő széli faházukba, ahol boldogan folytatták életüket a történtek ellenére. Arnold és Szeder pedig folyton azt várták, mikor kerülhet sor újabb ilyesfajta „kiruccanásra”.

 

Iskola:  Görbeházi Széchenyi István Általános Iskola
Osztály: 8.
Felkészítő tanár: Popik-Kis Boglárka

 

Olvasd el a többi beküldött alkotást is!

Boldog
Boldog
0 %
Szomorú
Szomorú
0 %
Izgatott
Izgatott
0 %
Álmos
Álmos
0 %
Mérges
Mérges
0 %
Meglepett
Meglepett
0 %