Friss hírek

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Megosztás

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A www.routerlearning.hu domain alatt található informatikai honlapot Orbánné Kalmár Judit Krisztina egyéni vállalkozó, továbbiakban vállalkozó működteti.

A honlap célja:

 • oktató-nevelő munka részeként házi korrepetálás nyújtása, egyéni módszerek kifejlesztése és publikálása
 • oktatási rendszeren kívüli tanulmányi versenyek szervezése
 • korrepetáló tesztek, kvízek létrehozása
 • olvasás népszerűsítése
 • informatikai szolgáltatások.

A honlaphoz kapcsolódik az informatikai és szolgáltatások népszerűsítése terén a  www.facebook.com/routerlearning és az olvasás népszerűsítése kapcsán www.facebook.com/netmese oldal.

A www.routerlearning.hu szolgáltatásainak használatához szükséges a felhasználók regisztrálása, amely során a felhasználóktól személyes, illetve meghatározott esetekben különleges adatokat kérünk. Az adatkezelés, a regisztráció teljesen önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.

Személyes adatait csak akkor adja meg, ha szabályzatunk minden pontjával egyetért és az ezekben megfogalmazott kritériumoknak megfelel és ezeket önmagára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

Minden esetben a vállalkozó úgy tekinti, hogy az oldal felhasználói az igénybevétel megkezdése előtt elolvasták és megértették az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót. Ez az online dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

A weboldal működése

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy csak úgy veheti igénybe szolgáltatásainkat, ha ehhez rendelkezik a törvényes képviselőjének hozzájárulásával, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

A www.routerlearning.hu tartalmazhat más weboldalakra vonatkozó hivatkozásokat, utalásokat is. A vállalkozó más honlapokon szereplő információkkal, ezek tartalmával semmilyen felelősséget nem vállal.

Az oldal szorosan együttműködik és kapcsolatot tart a www.orbiinfo.hu oldallal.

Ez a szabályzat a www.routerlearning.hu honlapon a felhasználók által önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. Az adatok kezelését Orbánné Kalmár Judit Krisztina (és esetleges munkatársai) végzi. A vállalkozó az adatkezelés során birtokába jutott személyes adatok kezelésében a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el, az adatokat harmadik félnek nem adja ki. Az adatkezelés célja kizárólag a honlap szolgáltatásainak és a szolgáltatások megrendelőinek, használóinak azonosítása.

Személyes adatok kezelése

A www.routerlearning.hu személyes adatokat az alábbi szolgáltatásaihoz kér a felhasználóktól:

I. Az automatikusan keletkező információk technikai üzemeltetése
II. Szolgáltatásokkal kapcsolatban megadott adatok

II.1 árajánlatkérés, megrendelés, kapcsolatfelvétel,

II.2 versenynevezések és versenyek lebonyolítása,

II.3 védett tartalmakhoz való hozzáférés,

II.4 informatikai szolgáltatások (pl.  szöveg- és kiadványszerkesztési anyag feldolgozásához kapcsolódó szolgáltatások).

I. Az automatikusan keletkező információk technikai üzemeltetése

A honlap cookie-kat magyarul sütiket használ a felhasználói élmény növeléséhez, statisztikai adatok gyűjtéséhez.

Az adatkezelés céljai:

a weboldal üzemeltetése, a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása, valamint statisztikai, elemzési és ellenőrzési céllal kerülnek felhasználásra

Kezelt adatok:

• a felhasználó eszközének IP (internet protokoll) címe,
• a megnyitott weboldalalak címe;
• a megnyitás dátuma és időpontja

Az adatkezelés jogalapja:

2011. évi CXII. törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatok forrása:

a weboldal megtekintésekor automatikusan keletkező adatok

Adatkezelés módja:

rögzítés, tárolás, elemzés, törlés, az adatkezelés elektronikusan történik

 

II. Szolgáltatásokkal kapcsolatban megadott adatok

 II.1  Árajánlatkérés, megrendelés, kapcsolatfelvétel során megadott adatok

Szolgáltatásra vonatkozó árajánlatkéréskor, megrendelésekor és számlázáskor, valamint kapcsolatfelvételkor személyes adatok megadása szükséges. Ennek hiányában a felek között nem jön létre a szerződés és a vállalkozó nem tudja teljesíteni a szolgáltatásait az érintett részére. Az adatokat az vállalkozó csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli.

Az adatkezelés céljai:

hogy a szolgáltatásokat az vállalkozó teljesíteni tudja

Kezelt adatok:

név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, szolgáltatásra vonatkozó adatok

számlázáshoz: számlázási cím és ha van adószám

Az adatkezelés jogalapja:

2011. évi CXII. törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatok forrása:

közvetlenül a felhasználótól

Adatkezelés módja:

rögzítés, tárolás, törlés, az adatkezelés elektronikusan történik

Adatkezelés időtartama:

az adatok megadását követő 5 évig, számlázási adatok esetében 8 évig

 

II.2 Versenynevezések és versenyek lebonyolítása

Versenynevezéskor személyes adatok megadása szükséges. Ennek hiányában a felek között nem jön létre a szerződés és a vállalkozó nem tudja teljesíteni a szolgáltatásait az érintett részére. Az adatokat az vállalkozó csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli.

Az adatkezelés céljai:

a verseny lebonyolítása, nyertesek megállapítása és értesítése, számlázás

Kezelt adatok:

Versenyző adatai: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, születési dátum, évfolyam, iskola neve, felkészítő tanár neve, számlázási adatok, verseny során képződő produktumok

Kapcsolattartó adatai: név, e-mail címe, telefonszáma

Az adatkezelés jogalapja:

2011. évi CXII. törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

Érintettek: nevezéseket leadó szülők vagy pedagógusok

Az adatok forrása:

közvetlenül a felhasználótól (versenyre nevezőtől)

Adatkezelés módja:

rögzítés, tárolás, törlés, az adatkezelés elektronikusan történik

Adatkezelés időtartama:

győztesek megállapítása és nyeremények postázása, de maximum 1 év

 

II.3 Védett tartalmakhoz való hozzáférés

Védett tartalmakhoz (pl. kvízek, feladatlapok stb.) való hozzáféréskor személyes adatok megadása szükséges. Ennek hiányában a felek között nem jön létre a szerződés és a vállalkozó nem tudja teljesíteni a szolgáltatásait az érintett részére. Az adatokat az vállalkozó csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli.

Az adatkezelés céljai:

védett tartalomhoz való hozzáférés biztosítása

Kezelt adatok:

megrendelő adatai: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, védett tartalmak használata során képződő produktumok

18 év alatti felhasználó esetén törvényes képviselő nyilatkozata név, e-mail címe, hivatkozott kiskorú adatai, nyilatkozat célja

Az adatkezelés jogalapja:

2011. évi CXII. törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

Érintettek: felhasználók, vagy törvényes képviselők

Az adatok forrása:

közvetlenül a felhasználótól

Adatkezelés módja:

rögzítés, tárolás, törlés, az adatkezelés elektronikusan történik

Adatkezelés időtartama:

maximum 5 év

 

II.4 Szöveg- és kiadványszerkesztési anyag feldolgozásához kapcsolódó szolgáltatások

Szöveg- és grafikai anyag feldolgozáshoz kapcsolódó szolgáltatások megrendeléséhez személyes adatok megadása szükséges. Ennek hiányában a felek között nem jön létre a szerződés és a vállalkozó nem tudja teljesíteni a szolgáltatásait az érintett részére. Az adatokat az vállalkozó csak célhoz kötötten, a szolgáltatás nyújtásához és a kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli.

Az adatkezelés céljai:

szövegszerkesztési, kiadványszerkesztési munka elkészítése

Kezelt adatok:

megrendelő adatai: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, átadott szerzői jog szempontjából megfelelő nyersdokumentumok

18 év alatti felhasználó esetén törvényes képviselő nyilatkozata név, e-mail címe, hivatkozott kiskorú adatai, nyilatkozat célja

Az adatkezelés jogalapja:

2011. évi CXII. törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

Érintettek: felhasználók, vagy törvényes képviselők

Az adatok forrása:

közvetlenül a felhasználótól

Adatkezelés módja:

rögzítés, tárolás, törlés, az adatkezelés elektronikusan történik

Adatkezelés időtartama:

maximum 5 év

 

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • Felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes.
 • Pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek.
 • Tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 • A honlap tulajdonosa és üzemeltetője: Orbánné Kalmár Judit Krisztina ev.
 • Adószáma: 55646176-1-28
 • Székhelye: 9400 Sopron, Király J. u. 18. 1/5.
 • E-mail: routerlearning@routerlearning.hu
 • Telefon: 06/99/320-420 (munkanapokon 9-16 óráig)
 • A weboldal tárhelyét biztosítja: 1Ahosting Kft.

Jogorvoslat

A szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó a vállalkozó fenti elérhetőségein kérheti az alábbiakat:

 • tájékoztatást a személyes adatainak kezeléséről
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • a kötelező adatkezelések kivételével a személyes adatainak a törlését.

A regisztrált felhasználók, amennyiben adataikat megadták és beküldték a honlap valamely online űrlapján, tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről írásbeli kérelem benyújtásával.

A felhasználó kérelmére a vállalkozó tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban a regisztrációban megadott e-mail címre.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a tárgyévben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a vállalkozóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a vállalkozó költségtérítést állapíthat meg.

Amennyiben a kérelmet benyújtó felhasználó a vállalkozó tájékoztatásával nem ért egyet bírósághoz fordulhat vagy jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információs (Honlap: www.naih.hu)

A 2011. évi CXII. törvény ezen a linken érhető el.

Fogalmak a 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján

 • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 • Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 • Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 • Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 • Különleges adat: A faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;