Friss hírek

Megosztás

NET-PENNA online vers- és meseíró verseny

Ajánló a beérkezett alkotások közül:

Mihók Hunor: A Vadliliom   

Volt egyszer egy öreg király és annak három leánya. Egy szép napsütéses napon kimentek az udvarban lévő kertbe, és ott elkezdtek labdázni a kerti tó mellett. Játék közben a labda begurult a tó kellős közepébe. Szaladt a legkisebbik leány a partjára, de amint odaért, becsúszott a vízbe. Próbált onnan kijönni, de nem tudott úszni, és a víz is túl mély volt. A másik két leány megpróbálta kihúzni őt, de nem bírták, mert nem érték el. Egyszer csak jött egy béka és kihúzta a királylányt. -Nagyon köszönjük! -mondták a leányok.-Mivel tudnánk meghálálni?
-Semmi mást nem kérek, csak egy vadliliom szirmot.-mondta a béka. Oda is adták neki, és amikor megette átváltozott egy vén boszorkánnyá. Abban a pillanatban elragadta a legkisebb leányt, és seprűnyélen elrepült vele. Szaladt a másik kettő az apjához, hogy elmeséljék mi történt. A király azonnal összehívta az összes lovagot, hogy keressék meg a királylányt, és ha valaki megtalálja megkaphatja a lány kezét és a fele királyságot. Egyszer csak beállít egy pásztorfiú és azt mondja a királynak:

-Jó uram, én is szerencsét szeretnék próbálni. Ekkor nagyot nevettek a lovagok.

– Jól van fiam! -mondta a király. – De figyelmeztetlek, hogy már sok lovagot küldtem el és többé nem tértek vissza.

– Én akkor is megpróbálom. -felelte a fiú.

Esthajnalban útnak is indult. Nem vitt mást csak egy tarisznyát és az apja régi kardját, aki katona volt. Hét napba és hét éjszakába telt, mire átkelt az Óperenciás-tengeren. Ahogy partra szállt meglátott egy erdőt, és abban csordogált egy kis patak. Odament a pásztorfiú és ivott belőle. Amint befejezte ott termett egy vaddisznó.

-Ez az én erdőm, mivel ittál a patakból, fizetned kell vagy meghalsz. Amit kérek az tíz aranytallér. De a legénynek nem volt semmije, ezért a vadkan nekiszaladt. A fiú elugrott előle, így az állat nekiment a fának, ahová beszorult. A legény ekkor kardjával levágta a fejét. Abban a pillanatban meglátta a boszorkány tornyát és odaszaladt. Nem volt azon ajtó, ezért fel kellett mászni a tetejére. Amikor meglátta a királylányt, nagyon megörült neki és azt kérdezte tőle:

-Hogyan lehet legyőzni a boszorkányt?

-Csakis vadliliom szirommal. -felelte a lány.

-Éppen van a tarisznyámban. Ekkor a fiú gyorsan csinált egy főzetet a sziromból és odaadta a leánynak, hogy itassa meg a boszorkánnyal majd elbújt az ajtó mögé. A leány kicserélte a vizespohárban lévő vizet a főzettel. Amikor a gonosz fáradtan visszatért a toronyba, egyből meg is itta, amitől azon nyomban visszaváltozott békává. A fiú kiugrott az ajtó mögül, és betette a békát egy üvegbe, majd hazavitte a királylányt a királyhoz.
A király nagyon megörült és betartva ígéretét, a pásztorfiúnak adta lányát és fele királyságát.

Iskola: Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Eger
Osztály: 5.
Felkészítő tanár: Szűcsné Pócza Zsuzsanna

Olvasd el itt a többi beküldött alkotást is!

Boldog
Boldog
57 %
Szomorú
Szomorú
0 %
Izgatott
Izgatott
29 %
Álmos
Álmos
0 %
Mérges
Mérges
0 %
Meglepett
Meglepett
14 %