Friss hírek

Megosztás

NET-PENNA online vers- és meseíró verseny

Ajánló a beérkezett alkotások közül:

Dobosi Edmund: A csodatarisznya, a repülő szőnyeg és a vándor

       Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegényember és annak egy fia, a neve Palkó.

Hát ez a Palkó igen csak elkívánkozott a messzi világba. Meg is mondta az édesapjának:

– Édesapám! Én elmegyek szerencsét próbálni. Feltarisznyázta a fiát, és búcsút vett tőle.

A fiú ment mendegélt, míg egyszer csak egy tóhoz nem ért. Ott megpihent egy kicsit. De nem lehetett nyugta, mert egy aprócska hang riasztotta meg:

– Segítség segítség.

Pali felpattant, és nyomban felfedezte, hogy egy gödörből jön a hang. Beleugrott, és egy házban találta magát. Abban a házban minden olyan különös volt. De amikor belépett, szeme s szája tátva maradt a csodálkozástól: egy aprócska nyuszi volt a fához kötözve. Pali nem volt rest, nyomban eloldozta a kötelet, majd  így szólt a nyuszi:

– Kedves szabadítom!  Jótett helyébe, jót várj! Kapsz tőlem egy szőnyeget, aminek ha azt mondod, hogy ott legyek, hol akarok, és ahol akarsz lenni, ott leszel. Azzal Pali elbúcsúzott a nyuszitól és a szőnyeggel tovább repült a táj fölött. Nagyon megéhezett, és leszállt, hogy ehessék. Épp ott volt egy almafa, és leszakított egy almát. De amikor beleharapott, abban a pillanatban megjelent egy törpe, és azt mondta neki:

– Hej Palkó, beleharaptál az almába, a hétfejű sárkány fejedet vétetí, mert tudd meg, hogy ez a fa az övé a hétfejű sárkányé. Palkó megijedt, és elrepült tovább, míg nem egy faluhoz ért. Ott bement egy szálllodába, és ennivalót és innivalót kért, de a szállómester nem akart adni Palkónak. Szerencséjére volt ott egy aranyos ember, aki adott a fiúnak egy tarisznyát, és azt mondta neki:

– Fiam ez egy olyan tarisznya aminek, hogyha a vágyadat elmondod, hogy mit akarsz, azt megadja.
Palkó pénzt kért a tarisznyától. Palkó jól lakott, és lefeküdt aludni, mert tudta, hogy másnap hosszú napja lesz. Másnap felkelt Palkó, és útnak indult. Repült, repült, míg egyszer csak egy palotához nem ért. Leszállt a szőnyegről, és bement. A palotában csak egy cseléd volt, aki azt mondta:

– Bárki fia vagy, te menj innen ki, mert az én gazdám a gonosz Törpinyörpi, ha meglát itt, a fejedet véteti, de Palkó egy csöppet sem ijedt meg, hanem azt mondta a cselédnek:

– Engem egy csöppet se félts, csak bújtass el egy teknő alá, aztán a többit bízd rám. A cseléd úgy is tett, de amikor hazaért a törpe, azt mondta, hogy:

– Miféle idegen szag van itt.

A cseléd nem válaszolt, hanem a teknő felé mutatott, de amikor felemelte volna, akkor Palkó egy nagyot ugrott, és egy szempillantás alatt bolhává változott, és kiment a palotából. Ugrott egyet, és a régi Palkó lett megint.

Felült a szőnyegére, és elrepült. Visszament ahhoz a lyukhoz, és felrepül a fenti világba, míg nem a falujához ért, de sajnos nem ismerte fel a faluját. De az apukája megismerte őt, mert minden nap várta vissza a fiát. Palkó odarepült az édesapjához, és soha többet nem akart világot látni.

Itt a vége fuss el véle.

 

Iskola: Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Osztály: 5.
Felkészítő tanár: Horváthné Simon Marianna

 

Olvasd el a többi beküldött alkotást is!

Boldog
Boldog
0 %
Szomorú
Szomorú
0 %
Izgatott
Izgatott
0 %
Álmos
Álmos
0 %
Mérges
Mérges
0 %
Meglepett
Meglepett
0 %