Friss hírek

Megosztás

NET-PENNA online vers- és meseíró verseny

Ajánló a beérkezett alkotások közül:

Kis Alexandra: Turcsi, a kalandor

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy Makkos Erdő nevezetű királyság, ahol disznócsaládok éltek. A királyságban volt egy Disznóparély nevű falu. Ebben a faluban élt egy öreg koca, Gizinek hívták. Ennek a Gizinek volt három malaca: Julcsi, Tercsi és Turcsi. Turcsi egy bajkeverő, eszes, kalandor malaclegény.

Éppen a kertjüket túrta, amikor a király egyik hírnöke beállított hozzá. Ebben a levélben Zsolti, a Malackirály arra kéri, hogy mentse meg az Ő szépséges malaclányát, Máriát. Ugyanis egyik nap, amikor a barátaival játszott a kertben egy pillanat alatt a Csodafejű sárkány felkapta Máriát, és azt mondta, hogy csak akkor adja vissza, ha megkapja a Malackirály országának két harmadát. Azzal már el is tűnt vele a messzeségbe. A Malackirály egyre szomorúbb és szomorúbb volt, és azon törte a fejét, hogyan szerezhetné vissza szeretett malaclányát, Máriát. Eszébe jutott, hogy lakik a faluban egy család, akinek van egy Turcsi nevű malaca. Mivel Turcsiról tudni lehet, hogy nagyon szereti a kalandokat, gondolta megkeresi. Így jutott el Turcsihoz a hír, hogy meg kellene menteni a Malackirály leányát. Turcsi csak gondolkodott, gondolkodott, és úgy döntött, hogy szerencsét próbál és elindul a Csodafejű Sárkány Birodalmába. Gizi, az Anyukája pakolt a zsákjába hamuban sült kukoricát, vizet, kötelet és egy ollót. Így indult neki az útnak.

Ment, mendegélt erdőn-mezőn át, túl a homokbuckákon és egy sivatagban találta magát. Ahogy haladt előre, nem figyelt és egy futóhomokba sétált bele. Tudta, hogy nem szabad kapálóznia, mert akkor hamar elsüllyed. Óvatosan elővette a kötelet és a lasszó segítségével elkapott egy nagy kaktuszt, így ki tudta húzni magát. Estére a sivatagban vert tábort. Másnap, ahogy elindult, egy nagy forgószél felkapta. Azt hitte, hogy itt a vége, de egy távoli dzsungelben letette, éppen egy hatalmas pók hálójában. Pók Pufi éppen az ebédhez készülődött, de szerencsére már egy kicsit idős volt, és nem vette észre, hogy elmozdult a háló. Turcsi elővette az oldalán lévő kést, és gyorsan kivágta magát a hálóból. Megmenekült gondolta, indul is tovább. Ahogy ment, mendegélt a kukoricája már elfogyott. Egy folyóhoz érkezett, és nem tudta hogyan juthat át rajta. Körbenézett és talált egy nagy fakérget, melyből tutajt épített magának. Rátette a vízre és elindult vele. Ahogy vitte a sodrás egy hatalmas vízeséshez érkezett, amelyen sikeresen leereszkedett. Nagyon élvezte a tutajozást, és büszke volt arra, hogy saját kezűleg épített tutajában utazhatott. A folyón keresztül egy nagy varázstóhoz érkezett, ahol a tó elkezdte felemelni a tutajjal együtt. Nem ijedt meg, pedig egyre feljebb és feljebb került. Már elérte a felhőket, ahol egy nagy kaput látott. Ez volt a Hétpettyes Katicák Világa. Szeretett volna átmenni a kapun, de egy hatalmas Pötyi nevű kutya őrizte a bogárvilág bejáratát. Gondolkodott, hogy jusson át. Meglátta, hogy jön valaki és gyorsan elbújt. Megfigyelte, hogy úgy lehet bejutni, ha megvakarja Pötyi hasát. Kipróbálta és átjutott a kapun. Ahogy belépett csak ámult-bámult, hiszen az összes kis házikó mind színes felhőből épült. Sajnos közben beesteledett, elfáradt és szállást kellet kérnie. Az egyik aprócska házikóba bekéredzkedett, ahol örömmel fogadták. Elmesélte, hogy miért indult útnak. Ágyat vetettek neki és hamar el is aludt. Másnap épp indulni akart, de nem engedték el üres tarisznyával, tettek bele álomport, vizet és kalácsot. Egy idős Katica megmutatta neki a csúszdát, amelyen eljut az ördögök földalatti világába, a Csodafejű sárkány birodalmába. Már csúszott is lefelé, majd egy szűk alagútrendszeren kellett átmásznia, hogy beérjen a birodalomba. Ahogy kijutott az alagútból, az ördögök rögtön észrevették. Botokkal és kötelekkel támadtak neki. De szerencsére gyorsabban futott náluk, így sikerült egérutat nyernie. Lassan ballagott tovább és látta, hogy az ördögfiókák játszanak valami repülő féle játékkal. Egyikük ráül és megnyom egy gombot, majd messzire repül. Ő is odaosont ráült az egyikre és már repült is a távolba. Egy nyitott ablakon át egy csendes szobában találta magát. Ahogy körbenézett, rögtön tudta, hogy megérkezett a Csodafejű Sárkány birodalmába. Észrevette, hogy a sarokban. egy kis ketrecben valaki nyöszörög, megismerte Máriát. De mozgást észlelt, gyorsan elbújt. Éppen váltották egymást az őrök, akik Máriára vigyáztak. Turcsinak eszébe jutott, hogy az idős Katicától kapott álomport, gondolta, belefújja a levegőbe és elalszanak az őrök. Így is tett, az őrzők pillanatok alatt mély álomba szenderültek. Gyorsan odament a ketrechez, kinyitotta az ajtót, és már szaladtak is kifelé a szobából. Kis idő elteltével észrevették a sárkányok, hogy eltűnt Mária. Usgyi, rohantak utánuk, de utolérni nem tudták őket. Turcsi és Mária előtt egy hatalmas varázstó keletkezett. Mit volt mit tenni, beleugrottak a tóba, és zuhantak, zuhantak lefelé a mélybe. Már alig volt levegőjük, amikor egy tisztás közepére pottyantak. Körbe néztek és felkiáltottak.

– Hiszen itthon vagyunk, ez Malackirály Birodalma!

Örömükben megölelték egymást, és boldogan indultak a már ismert úton hazafelé, Disznóparély nevű falujukba. Gyorsan híre ment az országban, hogy Turcsi megmentette Máriát a Csodafejű Sárkány Birodalmából. Amikor vidáman, ugrándozva megérkeztek Malackirály udvarába, már mindenki várta Őket. Turcsit Mária szépsége már az első pillanatban megbabonázta. A közös kaland során nagyon megszerették egymást.

A Malackirály annyira megörült a lányának, hogy nyomban odaadta Turcsinak leánya lábait (kezét) és Makkos Erdő Királyságát. Ezek után együtt rágcsálták a hamuban sült kukoricát és hancúroztak a pocsolyában az udvaron.

 

Iskola: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Osztály: 6.
Felkészítő tanár: nincs
Egyéni versenyző

 

Olvasd el a többi beküldött alkotást is!

Boldog
Boldog
100 %
Szomorú
Szomorú
0 %
Izgatott
Izgatott
0 %
Álmos
Álmos
0 %
Mérges
Mérges
0 %
Meglepett
Meglepett
0 %