Friss hírek

Megosztás

Net-Ne-Felejts Korrepetáló tesztek

Dolgozatra készülsz? Gyakorolnál? Hiányoztál és pótolni kellene?

Gyakorolj online! Készülj gyorsan és alaposan!

Irodalom témakör

4

Ismerd fel a Petőfi idézeteket!

Add meg a neved és az e-mail címed!

Az adatok megadása nélkül is kitöltheted a tesztet.

1 / 20

"Jaj, a hátam, jaj a hátam
Odavan!
Szomszéd bácsi kiporozta
Csúfosan.
"

Melyik Petőfi versből van az idézet?

2 / 20

"Mit nekem te zordon Kárpátoknak
Fenyvesekkel vadregényes tája!
Tán csodállak, ámde nem szeretlek,
S képzetem hegyvölgyedet nem járja.
"

Melyik Petőfi versből van az idézet?

3 / 20

"Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.
"

Melyik Petőfi versből van az idézet?

4 / 20

"Elhull a virág, eliramlik az élet...
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
"

Melyik Petőfi versből van az idézet?

5 / 20

"Gyepes hanton furulyált,
Legelészett nyája.
Egyszercsak azt hallja, hogy
Haldoklik babája.
"

Melyik Petőfi versből van az idézet?

6 / 20

"Egész uton - hazafelé -
Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?
"

Melyik Petőfi versből van az idézet?

7 / 20

"Ha a merengés alkonyában
Szép szemeidnek esti-csillagát
Bámulva nézik szemeim,
Mikéntha most látnák először...
"

Melyik Petőfi versből van az idézet?

8 / 20

"Ott, hol a kis Túr siet beléje,
Mint a gyermek anyja kebelére.
"

Melyik Petőfi versből van az idézet?

9 / 20

"Morzsa kutyánk, hegyezd füled,
Hadd beszélek mostan veled,
Régi cseléd vagy a háznál,
Mindig emberűl szolgáltál
"

Melyik Petőfi versből van az idézet?

10 / 20

"Roskadófélben van a ház,
Hámlik le a vakolat,
S a szél egy darab födéllel
Már tudj' isten hol szalad;
Javítsuk ki, mert maholnap
Pallásról néz be az ég...
"

Melyik Petőfi versből van az idézet?

11 / 20

"Mint befagyott tenger, olyan a sík határ,
Alant röpül a nap, mint a fáradt madár
"

Melyik Petőfi versből van az idézet?

12 / 20

"Ne fogjon senki könnyelműen
A húrok pengetésihez!
Nagy munkát vállal az magára,
Ki most kezébe lantot vesz.
"

Melyik Petőfi versből van az idézet?

13 / 20

"Mert mindenik tükör volt,
Ahonnan láthatám:
Hogy a földön nekem van
Legszeretőbb anyám!
"

Melyik Petőfi versből van az idézet?

14 / 20

"Még kér a nép, most adjatok neki!
Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép,
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
"

Melyik Petőfi versből van az idézet?

15 / 20

"Dél s est között van idő, nyujtózom
A pamlagon végig kényelmesen...
Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik
Kis feleségem mélyen, csendesen.
"

Melyik Petőfi versből van az idézet?

16 / 20

"Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer
"

Melyik Petőfi versből van az idézet?

17 / 20

"A pipám javában égett,
Nem is mentem én a végett!
Azért mentem, mert megláttam,
Hogy odabenn szép leány van.
"

Melyik Petőfi versből van az idézet?

18 / 20

"Gondüző borocska mellett
Vígan illan életem;
Gondüző borocska mellett,
Sors, hatalmad nevetem.
"

Melyik Petőfi versből van az idézet?

19 / 20

"Itt viszik az ablak alatt;
Be sok ember sírva fakadt!
Mért nem visznek engemet ki,
Legalább nem sírna senki.
"

Melyik Petőfi versből van az idézet?

20 / 20

"Titkos kérdés keletkezik szivemben:
Mást szeretsz-e, gyöngyvirágom, vagy engem?
Egymást űzi bennem e két gondolat,
Mint ősszel a felhő a napsugarat.
"

Melyik Petőfi versből van az idézet?

Eredményed

0%

 

További Net-Ne-Felejts teszteket itt találsz!

Boldog
Boldog
50 %
Szomorú
Szomorú
0 %
Izgatott
Izgatott
50 %
Álmos
Álmos
0 %
Mérges
Mérges
0 %
Meglepett
Meglepett
0 %