Friss hírek

Megosztás

Net-Ne-Felejts Korrepetáló tesztek

Dolgozatra készülsz? Gyakorolnál? Hiányoztál és pótolni kellene?

Gyakorolj online! Készülj gyorsan és alaposan!

Nyelvtan témakör

27

Nyelvtan 8. szintfelmérő

Add meg a neved és az e-mail címed!

Az adatok megadása nélkül is kitöltheted a tesztet.

1 / 19

Melyik szórványemlék? Több jó válasz is lehetséges!

2 / 19

Melyik szóban van részleges hasonulás?

3 / 19

Hány fajtája van a mellérendelő összetett mondatoknak?

4 / 19

Melyik a ragos főnév?

5 / 19

Az alábbi mondat mely szavának a szófaja személyes névmás?

A barátaim ott laknak, ahol én is szeretnék.

6 / 19

Hány tagmondatból áll minimum egy összetett mondat?

7 / 19

Melyik az alábbi mondat utalószava?

A barátaim ott laknak, ahol én is szeretnék.

8 / 19

Hogyan írjuk helyesen?

9 / 19

Melyik tartozik az alárendelő összetett mondat fajtái közé? Több jó válasz is lehetséges!

10 / 19

Az alábbi mondat mely szava áll egyes szám 1. személyben?

A barátaim ott laknak, ahol én is szeretnék.

11 / 19

Hogyan írjuk helyesen?

12 / 19

Hogyan írjuk helyesen?

13 / 19

Az alábbi mondat mely szavának a szófaja vonatkozó névmás?

A barátaim ott laknak, ahol én is szeretnék.

14 / 19

Melyik az alábbi mondat kötőszava?

A barátaim ott laknak, ahol én is szeretnék.

15 / 19

Mikor keletkezett a tihanyi apátság alapító levele?

16 / 19

Melyik szóban van csak zöngés mássalhangzó?

17 / 19

Milyen alárendelő mondat az alábbi?

A barátaim ott laknak, ahol én is szeretnék.

18 / 19

Melyik tartozik a mellérendelő összetett mondat fajtái közé? Több jó válasz is lehetséges!

19 / 19

Milyen írásjel van a tagmondatok között?

Eredményed

0%

 

További Net-Ne-Felejts teszteket itt találsz!

Boldog
Boldog
0 %
Szomorú
Szomorú
0 %
Izgatott
Izgatott
0 %
Álmos
Álmos
0 %
Mérges
Mérges
0 %
Meglepett
Meglepett
0 %