Friss hírek

Net-Korrep online komplex érettségi felkészítő

Megosztás

Net-Korrep online komplex magyar nyelv és irodalom
érettségi előkészítő korrepetálás közép és emelt szintre

Ha komplexen szeretnél az írásbeli és szóbeli érettségire is készülni, akkor válaszd ezt a felkészülési formát! 

Haladási javaslat:

– 7 héten keresztül heti 1 feladatcsomag –> 7 hetes kurzus
– 14 héten keresztül két hetente 1 feladatcsomag –> 14 hetes kurzus
Aszerint válassz időbeosztást, hogy mennyi idő alatt tudod feldolgozni a feladatokat. Ha még sem jól választottál, bármikor ingyen áttérhetsz egy hosszabb időintervallumú csomagra.
A feladatlapokat mindig pénteken küldjük meg.

A feladatcsomagok tartalma:

  • Magyar irodalom: 3 költő/író életrajzának és/vagy 1 kiemelt művének vagy alkotói korszakának feldolgozása online teszttel és/vagy feladatsorral
  • Magyar nyelvtan: 3 témakör feldolgozása fókuszálva a szóbeli témakörökre online teszttel vagy feladatsorral
  • Egy választott korábbi írásbeli érettségi feladatsor önálló megoldása, kiértékelése, javaslatok a pontszerző megoldásokra

Részletes témabeosztás az alábbiak szerint:

Közép szint 

 

Emelt szint

K1. feladatcsomag
Irodalom: Petőfi Sándor, Csokonai Vitéz Mihály, Mihail Bulgakov
Nyelvtan: A közlésfolyamat nem nyelvi kifejezőeszköze,  A nyelvhasználat és az információs társadalom, A szónoki beszéd
Gyakorlat: 1 db korábbi érettségi feladatsor
E1. feladatcsomag
Irodalom: Petőfi Sándor, Jókai Mór,  Franz Kafka
Nyelvtan: A kommunikáció,  A szókincs szerepének jellemzése, A  szónoklat felépítése
Gyakorlat: 1 db korábbi érettségi feladatsor
K2. feladatcsomag
Irodalom: Arany János, Mikszáth Kálmán, francia szimbolisták 
Nyelvtan: Szóbeli, írásbeli kommunikáció,  Érvelés és érvek, A magyar helyesírás
Gyakorlat: 1 db korábbi érettségi feladatsor 
 E2. feladatcsomag
Irodalom: Arany János, Móricz Zsigmond, A. Puskin
Nyelvtan: Nyelvi kommunikáció, Hangkapcsolódások, Érvtípusok
Gyakorlat: 1 db korábbi érettségi feladatsor
K3. feladatcsomag
Irodalom: Ady Endre, Krúdy Gyula, Madách Imre
Nyelvtan: Nyelvemlékeink, Morfémák, Összefoglaló szövegtípusok
Gyakorlat: 1 db korábbi érettségi feladatsor 
 E3. feladatcsomag
Irodalom: Ady Endre, Radnóti Miklós, Moliere
Nyelvtan: Szóbeliség/írásbeliség, szófajok, szövegstílus hangzó elemei
Gyakorlat: 1 db korábbi érettségi feladatsor
K4. feladatcsomag
Irodalom: Babits Mihály, Németh László, Ibsen
Nyelvtan: A nyelvújítás, Egyszerű mondat, Hangalak és jelentés
Gyakorlat: 1 db korábbi érettségi feladatsor 
 E4. feladatcsomag
Irodalom: Babits Mihály, Karinthy Frigyes, Madách Imre 
Nyelvtan: A Halotti Beszéd és könyörgés, A mondat, Állandósult nyelvi formák
Gyakorlat: 1 db korábbi érettségi feladatsor
K5. feladatcsomag
Irodalom: Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Irodalmi viták
Nyelvtan: A magyar szókészlet, A szöveg szerkezete, Publicisztikai stílus
Gyakorlat: 1 db korábbi érettségi feladatsor 
 E5. feladatcsomag
Irodalom: Kosztolányi Dezső, Örkény István, Doyle
Nyelvtan: Ortológus/neológus viták, Ismeretterjesztő szövegek, Nyelvi alakzatok: az ismétlés
Gyakorlat: 1 db korábbi érettségi feladatsor
K6. feladatcsomag
Irodalom: József Attila, Lázár Ervin, Kós Károly
Nyelvtan: A nyelv mint jelrendszer, Alakzatok típusai, Az önéletrajz és a motivációs levél
Gyakorlat: 1 db korábbi érettségi feladatsor 
 E6. feladatcsomag
Irodalom: József Attila, Varró Dániel, Tamási Áron
Nyelvtan: Szókincs és nyelvtörténet, Elbeszélő és leíró közlésmód, Mondatszerkezetek
Gyakorlat: 1 db korábbi érettségi feladatsor
K7. feladatcsomag
Irodalom: Zrínyi Miklós, A Biblia, Homéroszi eposzok
Nyelvtan: Csoport- és rétegnyelvek, Szövegtípusok, Helyesírási gyakorló
Gyakorlat: 1 db korábbi érettségi feladatsor 
 E7. feladatcsomag
Irodalom: Csokonai Vitéz Mihály, Példázatok az Újszövetségben, Berzsenyi Dániel
Nyelvtan: A nyelv rétegződése, Grammatikai kapcsolóelemek, Helyesírási gyakorló
Gyakorlat: 1 db korábbi érettségi feladatsor
MEGRENDELEMMEGRENDELEM

Az online felkészítő csomagok ára:

  • 7 hetes vagy 14 hetes online felkészítő közép vagy emelt szinten 35.000,- Ft
  • Részletfizetés lehetséges: hetente, 7 héten át 5.000 Ft/hét vagy kéthetente, 14 héten át 5.000 Ft/kéthetente

Láttad már az alábbi csomagjainkat is?