Friss hírek

NET-HF tájékoztató

Megosztás

NET-HF – ha segítség kell
TÁJÉKOZTATÓ

A szolgáltatás igénybe vételének feltétele az ÁSZF (Általános szerződési feltételek) és az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadása, amelyet mind az ingyenes feladatbeküldés, mind a megrendelés online űrlapján a megrendelőnek el kell fogadni.
Kérjük, hogy kizárólag csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a Szabályzat minden pontjával egyetértesz, és magadra nézve kötelező érvényűnek tekinted! Minden esetben úgy tekintjük, hogy

  • jelen tájékoztatót
  • az ÁSZF-t
  • és az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot a NET-HF felhasználói az igénybevétel megkezdése előtt elolvasták. A felhasználók a feladatok beküldésével elfogadják ezeket és hozzájárulásukat adják a Szabályzatban meghatározott és önkéntesen megadott személyes adatokkal végzett adatkezeléshez. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződéskötés nyelve a magyar. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
A Szolgáltató jogosult a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására a Weboldalon történő közzététellel. A módosítás a közzététellel lép hatályba és ezt követően irányadó.

A NET-HF korrepetáló szolgáltatás működése

A NET-HF korrepetáló szolgáltatás működése
LépésekFormájaTartalmaKell-e fizetni érte?
1. feladat/kérdés beküldéseonline űrlapmegrendelő beküldi a feladatot, amely megoldásához segítséget kérnem kell, ingyenes
2. Automatikus válasz e-maile-mailvisszajelzés, hogy a kérést fogadtuknem kell, ingyenes
3. Ajánlatküldése-mailárajánlatban megírjuk, hogy vállaljuk a feladat megoldását és ez mennyibe kerülnem kell, ingyenes
4. Megrendelése-mail értesítőben megküldött linkkorrepetálás megrendelésemegrendelés után fizetési kötelezettséggel jár
5. Kidolgozott feladat megküldésee-mailkorrepetált feladatfizetési kötelezettség teljesítése után kerül küldésre

A NET-HF a www.routerlearning.hu/net-hf oldalon keresztül iskolai feladatok korrepetálásában (megoldásában,  kifejtésében, megértésében) online korrepetálás keretében.

Feladat vagy kérdés fogalmának meghatározása:

Egy feladatnak számít bármilyen tankönyvi, munkafüzeti vagy feladatgyűjteményi feladat/kérdés, ahol maximum 2 feladatrész van (pl.: a, b pont), ahol több feladatrész van 2-nél az annyi feladatnak számít, ahányszor megkezdett 2 feladatrész van benne.

Nem számít egy feladatnak, ha több különböző feladat kerül egy fájlban, illetve esszé, fogalmazás, verselemzés, informatikai program(rész) korrepetálása kerül elküldésre. Ilyenkor e-mailben értesítésre kerül a megrendelő és árajánlatot kap a kérdésére.

Az adott napon 16 óráig elküldött házi feladatok még aznap megoldásra és visszaküldésre kerülnek, ha ezt a NET-HF visszaigazolja.

Ha bonyolultabb vagy több feladat kerül beküldésre, akkor az árajánlatban megküldésre kerül a teljesítés vállalt határideje és esetleges egyéb feltételei is, amelyeket a megrendelő k az ajánlatban az árajánlatra adott megrendelésében fogad el.

A megküldött korrepetálásokban szereplő jelölések a nemzetközi jelöléseknek felelnek meg, a szolgáltatás nem vállal felelősséget azért, ha a megrendelő tanára nem fogadja el ezt a jelölést mert nem úgy tanította.

A korrepetált feladatok megoldása magyarázattal történik, ami segíti megértést, de az egyszerű, általános, evidens műveletek nem kerülnek külön kifejtésre.

A megrendelők igénybe vehetik az online korrepetálás szolgáltatást is, amely időpont foglalással  Skypeon keresztüli kommunikációs formában történik.

A NET-HF szerződés létrejötte
A Felek között a jelen tájékoztató elfogadásával/megrendeléssel jön létre.
A megrendelő általi adatbeviteli hibákért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a megrendelő egyéb adatbeviteli hibát tapasztal, úgy köteles azt haladéktalanul e-mailben jelezni. A NET-HF  szolgáltatás a megrendelő általi téves vagy hiányos adatmegadással kapcsolatban mindennemű felelősséget kizár. Figyelemmel a szolgáltatás jellegére is, a megrendelőnek az adatbeviteli hibák javítására legkésőbb a szolgáltatási díj megfizetésének napján van lehetősége.

Fizetési feltételek
A szolgáltatás díja előre fizetendő.
Módja: átutalás.
Alapára: 500 Ft/1 db feladat vagy árajánlat szerint

Elállási, felmondási jog
A megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát a szolgáltatás vonatkozásában, nem mondhatja fel a megrendelést, mivel a szolgáltatás nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom, amely tekintetében a vállalkozás a megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg a teljesítést, és a megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát; [45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja]. A megrendelő a jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten beleegyezik a teljesítés megkezdésébe és tudomásul veszi, hogy ezzel elveszíti az elállási jogát.

Amennyiben a Felhasználó nem tartja be a jelen Szabályzatnak a NET-HF használatára vonatkozó rendelkezéseit, a NET-HF jogosult azonnali hatállyal felmondani az érintett szerződést és ebben az esetben a Felhasználó által megfizetett díj nem jár vissza.