Friss hírek

ve

Megosztás
22

Adatbáziskezelés

Add meg a neved és az e-mail címed!

Az adatok megadása nélkül is kitöltheted a tesztet.

1 / 30

Egymással kapcsolatban lévő, logikailag összetartozó adatok gyűjteménye, amely környezetünk bizonyos tulajdonságait tárolja visszakereshető formában. Pl. telefonkönyv, címjegyzék, könyvtári nyilvántartás stb.

2 / 30

Melyik SQL utasítással tudunk meglévő adatot törölni?

3 / 30

DBMS által kontrollált folyamat, melynek során az adatbázis fizikailag is létrejön valamely adattároló eszközön.

4 / 30

Az idegen kulcs (Foreign key, FK)  jellemzői egy relációs adatbázisban:

5 / 30

Mi az a RDBMS?

6 / 30

SHOW TABLES;

Mit csinál az SQL utasítás?

7 / 30

SELECT * FROM dolgozo ORDER BY nev DESC;

Mit csinál az SQL utasítás?

8 / 30

SELECT nev FROM dolgozo ORDER BY nev ASC LIMIT 5;

Mit csinál az SQL utasítás?

9 / 30

Egy relációs adatbázisban mi igaz a relációk tulajdonságaira?

10 / 30

Mire igaz az állítás: megmutatja, hogy az egyedtípusból legfeljebb hány egyed kapcsolódhat a másik egyedtípus 1 egyedéhez

11 / 30

Melyik félig strukturált adatmodell?

12 / 30

Melyik  Armstrong 1. axiómája?

13 / 30

Mi jellemzi a gyenge egyedtípust?

14 / 30

Mi az adatbázis tervezés 1. lépése?

15 / 30

A Főosztály/alosztály korlátozásai közül a  (disjoint – d) meghatározza, hogy egy főosztálybeli egyed legfeljebb egy alosztály tagja lehet

16 / 30

Korlátozások  melyik típusára jellemző a kötelező kitöltés?

17 / 30

Mire gondolok?
Az a dolog, amiről adatot tárolunk (pl. hallgatók)

18 / 30

Mi jellemzi a 3NF-t/ 3. normál formát?

19 / 30

Mikor született meg a relációs adatmodell ötlete?

20 / 30

Az elsődleges kulcs (Primary key, PK) jellemzői egy relációs adatbázisban:

21 / 30

Melyik SQL utasítással tudunk adatbázis táblákat kiválasztani?

22 / 30

Milyen előnyei vannak egy adatbázis-kezelő rendszernek?

23 / 30

Korlátozások  melyik típusára jellemző az elsődleges kulcs?

24 / 30

Hogy nevezzük az adatbázisok védelmét jogosulatlan felhasználás vagy rosszindulatú támadással szemben?

25 / 30

MI jellemzi az adatbázis konzisztenciát?

26 / 30

Melyik  Armstrong 3. axiómája?

27 / 30

__________________ olyan, a gyenge egyedtípusra jellemző attribútum, melyet ha egy másik egyed kulcsattribútumával együtt tekintünk, akkor egyértelműen azonosítja a gyenge egyedtípus egyedeit.

28 / 30

___  egy főosztály/alosztály kapcsolat, ahol több főosztály van.

29 / 30

Egy relációs adatbázis felépítésében mi az a kétdimenziós táblázat, amely oszlopokból és sorokból áll. Minden táblázat egyedi névvel rendelkezik.

30 / 30

Mi az adatbázis tervezés 6. lépése?

Eredményed

0%

 

ACCESS

abk02

abkgy01_access

adatbazis_kezeles_urlap_jelentes_kieg

A lekérdezés során feltételek adhatók meg az eredményhalmaz szűkítésére. Használható operátorok:
=, <, >, <=, >=, <>
Between pl. between #2005.01.10# and #2005.01.15#
Like ‘minta’    like “Géza*”  Gézával kezdődik
Helyettesítő karakterek: * (több) és ? (egy karaktert helyettesít)
[a-k] karakterlistából egyetlen
[!a-k] ezek kivételével bármilyen karakter
NOT, AND, OR
IN(érték1; érték2; …; értékn) a felsoroltak közül bármelyik
IS NULL: nincs kitöltve, IS NOT NULL: ki van töltve
[] : valós időben adható meg a feltétel (paraméteres lekérdezés) egy
párbeszédablakban

Mennyi lenne az alkalmazottak fizetése, ha 5% béremelést kapnának?

emelt: [fizetes]*1,05   mező sorba kell beírni

1. Listázza ki az autók gyártóját, típusát, kölcsönzési díját (ár) és üzemanyagát! Az ár mellé írja ki a Ft mértékegységet, a mező megnevezése napi_dij legyen!
SELECT gyarto, tipus, CONCAT(ar,’ Ft’) AS napi_dij, uzemanyag FROM szgk; 
2. Milyen típusú autók vannak az adatbázisban?
SELECT DISTINCT tipus FROM szgk; 
3. Ki a legfiatalabb ügyfél az adatbázisban?
SELECT nev, szuldat FROM ugyfel ORDER BY szuldat ASC LIMIT 1; 
4. Milyen autót kölcsönözhetünk legfeljebb 5 ezer Ftos napidíjjal. 
SELECT rendszam, gyarto, tipus, szemelyek 
FROM szgk 
WHERE kolcsonozheto = 1 AND ar <= 5000;
5. Listázza ki a 2019. második félévében történt kölcsönzések adatait!
SELECT * FROM kolcsonzes 
WHERE kidat BETWEEN ‘2019-07-01’ AND ‘2019-12-31’; 
6. Listázza ki a nem veszprémi ügyfelek adatait!
SELECT * FROM ugyfel WHERE lakcim NOT LIKE ‘% Veszprém,%’; 
7. Van-e olyan ügyfél, akinek nem ismerjük a telefonszámát?
SELECT * FROM ugyfel WHERE telefon IS NULL 
SELECT * FROM ugyfel WHERE telefon IS NULL OR LENGTH(telefon)<2; 
SELECT * FROM ugyfel WHERE LENGTH(IFNULL(telefon,”))=0; 
8. Melyek azok az autók, amelyeket még egyszer sem kölcsönöztek? (rendszám + gyártó + típus)
SELECT s.rendszam, gyarto, tipus 
FROM szgk s LEFT JOIN kolcsonzes k ON s.rendszam = k.rendszam 
WHERE kidat IS NULL;
9. Kik azok az ügyfelek, akik kölcsönöztek már BMW?  (név + kidat + rendszám)
SELECT nev, kidat, k.rendszam 
FROM ugyfel u 
JOIN kolcsonzes k ON u.ugyfelID = k.ugyfelID 
JOIN szgk s ON s.rendszam = k.rendszam 
WHERE gyarto = ‘BMW’; 
10. Mennyi a telephelyen lévő elektromos autók együttes szállítási kapacitása?
SELECT SUM(szemelyek) 
FROM szgk 
WHERE uzemanyag = ‘elektromos’;
11. Mely gyártók esetén válogathatunk legalább 3féle típusból?
SELECT gyarto, COUNT(DISTINCT tipus) AS db
FROM szgk 
GROUP BY gyarto HAVING COUNT(DISTINCT tipus) > 3; 
12. Listázza ki név szerinti abc sorrendben, hogy az egyes ügyfelek hányszor kölcsönöztek!
SELECT nev, COUNT(kolcsid) as db 
FROM ugyfel 
LEFT JOIN kolcsonzes on ugyfel.ugyfelid = kolcsonzes.ugyfelid 
GROUP BY ugyfel.ugyfelid, nev 
ORDER BY nev;
13. Mennyi volt a kölcsönző össz- és átlagbevétele?
SELECT SUM(kolcsdij + potdij) AS osszbevetel, AVG(kolcsdij+potdij) AS atlag 
FROM kolcsonzes;
14. Írassa ki havi bontásban az összbevételeket!
SELECT YEAR(kidat) AS ev, MONTH(kidat) AS ho, 
SUM(kolcsdij + potdij) AS db
FROM kolcsonzes 
GROUP BY YEAR(kidat), MONTH(kidat)
ORDER BY ev, ho;
15. Melyik a leggyakrabban kölcsönzött autó?
SELECT * 
FROM szgk 
WHERE rendszam = (SELECT rendszam FROM kolcsonzes 
GROUP BY rendszam 
ORDER BY COUNT(kolcsid) DESC LIMIT 1);

 

CREATE TABLE gyumolcslevek (
gyumolcsleid int PRIMARY KEY,
gynev varchar(16) NOT NULL
);

CREATE TABLE partnerek (
partnerid int PRIMARY KEY,
kontakt varchar(20) NOT NULL,
telepules varchar(20) default ‘Veszprém’ NOT NULL
);

CREATE TABLE kiszallitasok (
sorsz int,
gyumleid int NOT NULL,
partnerid int NOT NULL,
datum date NOT NULL,
karton int NOT NULL,
CONSTRAINT pk_kiszallitasok PRIMARY KEY (sorsz),
CONSTRAINT fk_gyumolcslevek FOREIGN KEY (gyumleid) REFERENCES gyumolcslevek(gyumolcsleid),
CONSTRAINT fk_partnerek FOREIGN KEY (partnerid) REFERENCES partnerek(partnerid)
);