Friss hírek

Megosztás

Net-Ne-Felejts Korrepetáló tesztek

Dolgozatra készülsz? Gyakorolnál? Hiányoztál és pótolni kellene?

Gyakorolj online! Készülj gyorsan és alaposan!

Irodalom témakör – érettségi felkészítő teszt

32

Petőfi Sándor

Add meg a neved és az e-mail címed!

Az adatok megadása nélkül is kitöltheted a tesztet.

1 / 36

Ki volt Petőfi Sándor felesége?

2 / 36

Mikor hunyt el Petőfi Sándor?

3 / 36

Mikor születik meg fia, Petőfi Zoltán?

4 / 36

Hogy hívták Petőfi 1825-ben született öccsét? Csak a keresztnevét add meg!

5 / 36

Válaszd ki milyen irodalmi irányzatokban alkotott Petőfi Sándor? Több jó válasz is lehetséges!

6 / 36

Hol hunyt el Petőfi Sándor?

7 / 36

1845. októberében megjelenik a Szerelem gyöngyei című versciklusa egy újabb sikertelen szerelem gyümölcse, hogy hívták szerelmét?

8 / 36

Hogy hívták Petőfi Sándor édesanyját?

9 / 36

Mi a címe Petőfi Sándor 1846-ban keletkezett forradalmi látomásversének, amely kétféle halál képének megfestésével és a vágyott világforradalom képét megfogalmazó egyetlen mondatból álló rapszódia.

10 / 36

Mikor áll be Petőfi Sopronban katonának?

11 / 36

Hol született Petőfi Sándor?

12 / 36

Petőfi melyik önképző körhöz csatlakozik Selmecbányán?

13 / 36

Kivel ismerkedik meg Pesten Petőfi, ki az új szerelem, aki 1845. január  7-én váratlanul meghalt?

14 / 36

Mi a címe Petőfi Sándor 1847-ben keletkezett forradalmi költészetébe tartozó ars poeticájának, amelyben a költő szerepét váteszként, prófétaként látja.

15 / 36

Petőfi 1841. októberében visszatért Pápára tanulni, kivel köt itt barátságot?

16 / 36

Mi a címe Petőfi Sándor 1848 nyarán néhány hét alatt elkészült elbeszélő költeményének, amely Szilveszter élettörténetét írja le. Ebben a művében a költő már nem a nép élére álló lángoszlop, hanem küldetéses szent.

17 / 36

Mi a címe Petőfi Sándor 1848 májusában keletkezett költeményének, amely a látomáslíra körébe tartozik és a nemzethalál vízióját fogalmazza meg?

18 / 36

Mi volt Petőfi Sándor édesapjának foglalkozása?

19 / 36

Mi a címe Petőfi Sándor 1845 őszén keletkezett életképének, amely valóságos utazás emlékére keletkezett. A történetben egy úri társaság utazik vidéken az országúton, és ezt a romantikus eseményt állítja szembe Pesttel, ahol ilyen regényes dolgok nem történnek.

20 / 36

Miután az Athenaeumban megjelenik a Bujdosó című verse, Pestre utazott, ahol megismerkedik Vörösmartyval és Bajzával, Véleményüket kéri verseiről, és hogy valós véleményt kapjon, álnéven mutatkozik be. Mi volt ez az álnév?

21 / 36

Hogy hívták Petőfi Sándor édesapját?

22 / 36

Mi a címe Petőfi Sándor darabjának, amelyet a Nemzeti Színház visszautasított, és 1845-46 közötti válságidőszakában keletkezett?

23 / 36

Mikor született Petőfi Sándor?

24 / 36

Mely műfajok jellemzőek Petőfire? Több jó válasz is lehetséges!

25 / 36

Melyik lapban jelenik meg A borozó című verse 1842-ben?

26 / 36

Milyen családba született Petőfi Sándor?

27 / 36

Mi a címe Petőfi Sándor 1845-ben megjelent versciklusának, amely udvarló költeményeket tartalmaz Mednyánszky Bertához?

28 / 36

Mi a címe Petőfi Sándor romantikus versciklusának, amely egy szép 15 éves lány 1845 januári halálának emlékére keletkezett?

29 / 36

Mi Petőfi legrégibb fennmaradt írásának címe, amely 54 hexameterből áll?

30 / 36

Hová járt iskolába Petőfi? Több jó válasz is lehetséges!

31 / 36

Mi a címe Petőfi Sándor 1844-ben keletkezett 4 énekből álló eposzparódiájának, amely egy falusi, kocsmai verekedésről szól.

32 / 36

1845. január 7-én váratlanul meghalt szerelme emlékére összegyűjti e korszakának verseit egy kötetebe, amely 1845. márciusában jelenik meg. Mi a kötet címe?

33 / 36

Ki volt apai ágon az az őse, aki 1667-ben I. Lipót királytól nemességet nyert és ez a nemesi levél 1835-ben még megvolt Petőfi apjánál.

34 / 36

Hogy hívják Petőfi első szerelmét, akit az 1845-ben írt Úti jegyzetekben említett meg?

35 / 36

Hol ismeri meg Petőfi Szendrey Juliannát?

36 / 36

Mi a címe Petőfi Sándor versciklusának, amelyet a szüleinél Szalkszentmártonban lévő költő  szorongó, bizonytalan életérzések rövid verseivel tölt meg.

Eredményed

0%

 

További Net-Ne-Felejts teszteket itt találsz!

Boldog
Boldog
50 %
Szomorú
Szomorú
0 %
Izgatott
Izgatott
0 %
Álmos
Álmos
0 %
Mérges
Mérges
0 %
Meglepett
Meglepett
50 %